הרמב”ם המבואר זמנים חלק ב – פנינים

- 70 % Off

$4.80

הרמב”ם המבואר זמנים חלק ב – פנינים

Description

Rambam Hamevoar Zemanim Chelek BeisHardcover7″ x 10″Peninim Size370 PagesZemanin Chelek BeisHilchos Eruvin, Hilchos Shevisas Assar, Hilchos Shevisas Yom Tov

הרמב”ם המבואר

זמנים חלק ב

הלכות ערובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב

 פנינים / בינוני

ביאורי הרמב“ם

ביאור בהיר משולב בדברי הרמב“ם בתוספת הערות, מלוקט מתוך כ-70 ממפרשי הרמב“ם ומתוך עשרות רבות של מפרשים ממפרשי הגמרא, הטור והשולחן ערוך, וספרי שו“ת

הלכה למעשה

ליקוט פסקי השולחן ערוך והרמ“א, שו“ע הרב ומשנה ברורה ופסקי האחרונים בזמננו – במקומות שנחלקו על פסקי הרמב“ם או הוסיפו על דבריו

מקורות

ציוני המקורות לדברי הרמב“ם מלוקט מתוך נושאי הכלים ועשרות רבות ממפרשי הרמב“ם ומפרשים אחרים

עיונים

קושיות, דיוקים, ביאורים בדברי הרמב“ם ובירורי שיטות הראשונים

Additional information

Title

Default Title

הרמב"ם המבואר זמנים חלק ב - פנינים

Add to cart